Citrix news

Srp 8 2017

Jak regulovat vlhkost

336x280-erotickepradlo10-1429533360.jpg

Základním a nejjednodušším způsobem regulace množství vodní páry je přirozená cirkulace a mikroventilace budovy. Jak jsme již ale řekli, dnešní, silně izolované budovy však v tomto mají přece jen jisté rezervy. Je to daň, placená za dokonalé utěsnění a zateplení, za snahu šetřit maximálně energií. Přirozeným způsobem výměny vzduchu, nasyceného parami za tentýž, ale par prostý je větrání okny. Toto má být krátké a intenzivní, aby se vyměnilo maximální možné množství najednou. Tato metoda je osvědčená a nejjednodušší. Zároveň však díky vytíženosti člověka v průběhu celého dne zejména prací je její používání opravdu jen omezeně aplikovatelné.

Regulace dodatečná

Regulace obsahu par v místnostech se již dříve řešila systémy různých větracích oken, mřížek, ventilátorů, zejména v místech zvýšené tvorby par. V současné době se ale dospělo k řešení, které pracuje na principu přečerpávání jen uvnitř budov a odstraňování par v rámci interiéru. Tímto řešením jsou odvlhčovače vzduchu.

Jak regulovat vlhkost
4.2 (84.12%)34

Written by