Máchovo jezero chatky

Máchovo jezero, to není jenom koupání, ale také přírodovědné poznávání. V okolí Máchova jezera byla zbudována naučná stezka SWAMP, která byla pojmenována podle národní přírodní památky SWAMP, jež se rozkládá na březích Máchova jezera. Tato naučná stezka vás seznámí s kriticky ohroženými a chráněnými rostlinami, živočichy a rybníkářstvím na Máchově jezeře.

Máchovo jezero

Pro vás, kteří se o přírodu zajímáte, je v terénu této naučné stezky připraveno šest naučných panelů, na kterých najdete tematiku ochrany životního prostředí u Máchovo jezero. Trasa, vedoucí z Doks přes Břehyni zpátky do Doks je dlouhá 15 kilometrů a zvládnete ji jak pěšky tak i na kole.

V rámci své dovolení se můžete i vzdělávat

V rámci své rekreace u nás navštivte informační centrum v Doksech, nebo jiné infocentrum Máchova kraje, a obdržíte mapku s popisem trasy zmíněné naučné stezky v okolí Máchova jezera.

Related posts