Pochopení

Když se pan Novotný konečně odhodlal navštívit pracovní úřad, nestačil se divit, jaká potvrzení potřebuje ke svému dalšímu fungování. Chtěl totiž začít čerpat předčasný důchod , ale chyběla mu nějaká doba k tomu, aby o něj mohl zažádat. V práci ho už nechtěli, v jejich podniku došlo k velkému propouštění a ti starší, šli prostě jako první. Postěžoval si paní u přepážky, která měla naštěstí pochopení. Vždycky tomu ale tak bohužel není…

Čekání

Zdálo se, že se snad kýženého papíru nedočká. Květa netrpělivě vyhlížela poštovní doručovatelku a netrpělivě přešlapovala u svého okna. Její netrpělivost by se dala srovnat s tou, když čeká na peníze, které ji pravidelně posílá její syn z Ameriky. Ne snad proto, aby ji život, ale proto, aby mu peníze šetřila. Co ale ta její pošťačka, stále nejde. Najednou se jí spustily slzy. Nesou ji její první důchod…

Related posts